Home

 Het Christelijk Mannenensemble Zoetermeer is een zanggroep va. 12 tot 16 mannen die veel plezier beleven 
aan het samen zingen van liederen. Hoewel de koorervaring varieert van 1 tot 60 jaar, vormen ze samen een 
harmonieus geheel onder de bezielende leiding van dirigent Johan van Oeveren.

Na een aanvangsperiode van twee jaar werd het ensemble in 2013 officieel opgericht.  Door middel van wekelijkse repetities wordt het zangniveau steeds wat beter met als uiteindelijk doel te komen tot een uitvoering van koormuziek. Het repertoire bestaat uit zowel christelijke als niet-christelijke liederen. Bij ieder optreden streeft het CMZ naar een verrassende mix van liederen. De laatste jaren worden naast de eigen concerten ook veel verpleeghuizen bezocht via het bekende Fonds 1818 Koren zingen voor ouderen. Door de bewust beperkte koorgrootte is het ensemble zeer gewild in de kleinschalige woonvoorzieningen.

 

Het CMZ streeft naar een goede balans in het ensemble. Daarom zijn we met enige regelmaat op zoek naar versterking. Kom gewoon een avond meezingen: We oefenen wekelijks op woensdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur in de Oosterkerk ( Oosterheemplein Zoetermeer )

Voor meer informatie of aanmelding kunt u mailen naar Bouke van der Heide, cmz@ziggo.nl. of bellen 06-43109902