Nieuws

Het jaar 2024 is al weer een halve maand ver. Na een voor ons ensemble uiterst succesvol jaar met veel mooie optredens zijn er mooie plannen voor dit jaar. Het 1ste kwartaal studeren we voor het project Revius 

eind februari gaan we opnames maken in de prachtige dorpskerk te Woubrugge.

         Wie was Jacobus Revius?

Jacob Reefsen werd als burgemeesterszoon geboren in Deventer.

Zijn ouders waren Ryck Reefsen en Cornelia Heynck.

Toen de Spanjaarden de stad na het Beleg van Deventer in 1591 overmeesterden, verhuisde hij met zijn vader en moeder naar Amsterdam waar hij verder opgroeide. Hij studeerde theologie in Leiden (1604-1607) en Franeker (1607-1610), waarna hij nog een studiereis in Frankrijk maakte (1610-1612). Hier maakte hij kennis met de renaissance-poëzie die grote invloed zou hebben op zijn eigen dichtwerk.

Na korte benoemingen als predikant in ZeddamWinterswijk en Aalten was hij van 1614 tot 1641 predikant in zijn geboortestad Deventer, die ook zijn studie had betaald. Revius woonde op de Stromarkt in het Badenhuis, samen met zijn vrouw Christina Augustinus en hun kinderen. Naast rector van het Atheneum Illustre was hij bibliothecaris van de Athenaeumbibliotheek. In deze periode werkte hij mee aan de Statenvertaling en publiceerde hij zijn voornaamste gedichtenbundel, de Over-Ysselsche Sangen en Dichten (1630), die een hoogtepunt van de Nederlandse barok vormt.

Eind 1641 werd hij regent van het Statencollege in Leiden. Dit was een internaat voor theologiestudenten die met een beurs studeerden. De taak van de regent was, naast het verzorgen van colleges, het houden van toezicht op de studenten zowel wat betreft hun studievorderingen als wat betreft hun persoonlijk leven. Zijn verhuizing naar Leiden plaatst hem in het hart van het theologisch en filosofisch debat van zijn tijd. In deze periode schreef Revius minder poëzie. Wel publiceerde hij een zesdelig werk over de geschiedenis van Deventer, Daventria illustrata (1651), en polemiseerde hij heftig met zijn sub-regent Adriaan Heereboord over de in zijn ogen verderfelijke filosofie van René Descartes.

Jacobus Revius is een van de weinige 17e-eeuwse dichters welk werk ook nu nog gelezen en gezongen wordt. Met zijn tijdgenoten Cats en Huygens sluit Revius de ring der Calvinistische dichters in de eerste helft van de 17e eeuw. In het Liedboek voor de Kerken zijn in gemoderniseerde spelling 7 gedichten van hem opgenomen. Zijn bekendste gedicht is het sonnet Hy droegh onse smerten, met de navrante eerste regel: “’t En sijn de Joden niet, Heer Jesu, die u cruysten”.

In veel plaatsen zijn straten naar de dichter genoemd.

Revius heeft een gedichtenbundel uitgegeven met de titel ‘Overijsselse zangen en dichten’ Samen hebben Jac. Verheul en Johan van Oeveren, alle liedverwijzigen en melodieën opgezocht. Bij enkele zijn nieuwe melodieën gemaakt in de stijl van de 17e eeuw.

Deze zangen en gedichten zullen ten dele via een stream viraal gaan.  Ze worden opgenomen in de Dorpskerk van Woubrugge, wat daarvoor een prima locatie lijkt te zijn.

Het Christelijk Mannenensemble Zoetermeer gaat bijgedragen aan de meerstemmige muziek. Solisten als Luc Ket en Dick van der Lecq tekenen voor de soli. De voordracht van de gedichten zijn gedaan door diverse mensen.